حلوا شکری دیس 7 کیلویی

حلوا شکری مغز دار دیس 7 کیلویی

حلوا شکری دیس 3/5 کیلویی

حلوا شکری 900 گرمی

حلوا شکری650 گرمی

حلوا شکری450 گرمی

آدرس ارتباطی ما

آدرس: شیراز-شهرک صنعتی بزرگ شیراز-خیابان گسترش- خیابان418

تلفن : 37730321-071

ایمیل: info@shahradco.com

همراه :  09170002963