حلوا ارده (با شیره خرما) دیس 7 کیلویی

حلوا ارده (با شیره خرما) دیس 3/5 کیلویی

حلوا ارده 900 گرمی

حلواارده 650 گرمی

حلوا ارده 450 گرمی

آدرس ارتباطی ما

آدرس: شیراز-شهرک صنعتی بزرگ شیراز-خیابان گسترش- خیابان418

تلفن : 37730321-071

ایمیل: info@shahradco.com

همراه :  09170002963